Biuro Rachunkowe Pruszcz Gdański

Wydrukuj to Strona

Aktualności ZUS

ZUS Inspektorat w Pruszczu Gdańskim (podlega pod: ZUS Oddział w Gdańsku)
Adres
Telefony
Zasięg terytorialny
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Wita Stwosza 7
Zapraszamy do kontaktu z ZUS za pośrednictwem COT:
(22) 560 16 00z telefonów stacjonarnych i komórkowych
Miasto: Pruszcz Gdański
Gminy: Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywid, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie
Kierownik Inspektoratu:
Janina Szpara
Dodatkowe informacje
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Godziny obsługi klientów 8.00-17.00 8.00-15.00 8.00-15.00 8.00-15.00 8.00-15.00
Godziny urzędowania 7.00-15.00 7.00-15.00 7.00-15.00 7.00-15.00 7.00-15.00
Przyjmowanie skarg i wniosków
Termin i miejsce przyjmowania klientów
Kierownik Inspektoratu lub wyznaczony przez niego Zastępca Kierownika Inspektoratu codziennie w dni robocze, w godzinach 12.00-15.00
———

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne *

Składki za styczeń – marzec oraz kwiecień – grudzień 2015 r.

Rodzaj składki konto Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne **
styczeń – marzec
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
 757,76 zł 699,56 zł
Ubezpieczenia społeczne ***
kwiecień – grudzień
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

 754,67 zł

 696,47 zł

Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
279,41 zł  279,41 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
58,20 zł  58,20 zł

*dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2375,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2015)

** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,93% właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.  obowiązującą do 31 marca 2015 r.

***kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,80% właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób. obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r.

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – informacje na stronie NFZ.

——————-

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne *

Składki za styczeń – grudzień 2014 r.*

Rodzaj składki konto Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne **
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
 716,99 zł 661,92 zł
Ubezpieczenie zdrowotne  
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
270,40 zł 270,40 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
55,07 zł  55,07 zł

*dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2247,60 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2014)

** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,93% obowiązującą od 1 kwietnia 2012 r. właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne 2014 r. – informacje na stronie NFZ.

——————-

Składki za styczeń – grudzień 2013 r.*

Rodzaj składki konto Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne **
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
 710,67 zł 656,09 zł
Ubezpieczenie zdrowotne  
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
261,73 zł  261,73 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
54,58 zł  54,58 zł

*dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2227,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2013)

** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,93% obowiązującą od 1 kwietnia 2012 r. właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.——————-

Składki za kwiecień-grudzień 2012 r.

Rodzaj składki konto Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne **
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
 674,88 zł 623,05 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
 254,55 zł 254,55 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
51,83 zł  51,83 zł

* dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2115,60 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2012)

** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,93% obowiązującą od 1 kwietnia 2012 r. właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.  W okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2012 r. stopa procentowa dla takich płatników wynosiła 1,67%.


—–

Składki za luty-marzec 2012 r.

Rodzaj składki konto Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne **
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
669,38 zł 617,55zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
254,55 zł 254,55 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
51,83 zł 51,83 zł

* dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2115,60 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2012)

** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,67% obowiązującą od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2012 r.,właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.  Od 1 kwietnia 2012 r. stopa procentowa dla takich płatników wynosi 1,93%.


—–

Składki za styczeń 2012 r.

Rodzaj składki konto Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne **
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
627,07 zł 575,24zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
254,55 zł 254,55 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
51,83 zł 51,83 zł

* dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2115,60 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2012)** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,67% obowiązującą od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2012 r., właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób. Od 1 kwietnia 2012 r. stopa procentowa dla takich płatników wynosi 1,93%.

——————-

ZASADA ZAOKRĄGLANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZA NIEPEŁNY MIESIĄC

 

W przypadku osób podlegających ubezpieczeniom społecznym, dla których przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.) przewidują deklarowanie podstawy wymiaru składek z zastrzeżeniem, iż nie może być ona niższa niż ustalone dla danego tytułu ubezpieczenia minimum, zgodnie z art. 18 ust. 9 i 10  powołanej ustawy, za miesiąc:
      • w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca albo
      • w przypadku niezdolności do pracy trwającej przez część miesiąca, jeżeli z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do przyznania zasiłku,
kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu.Uzyskanej w wyniku podzielenia liczby nie zaokrągla się (bez względu na liczbę miejsc po przecinku, jaką wskazuje użyta przez płatnika składek maszyna licząca);  powinna zostać pomnożona w takiej postaci, w jakiej została wyliczona. Dopiero po pomnożeniu należy dokonać zaokrąglenia ustalonej podstawy wymiaru składek do pełnych groszy, z przyjęciem, iż dokonuje się zaokrąglenia z uwzględnieniem trzeciego miejsca po przecinku. Przy czym obliczoną podstawę wymiaru składek należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę – jeżeli uwzględniana końcówka jest równa lub wyższa od 0,5 gr, albo w dół – jeżeli uwzględniana końcówka jest niższa od 0,5 gr.
Przykład
Najniższa podstawa wymiaru składek za luty 2001 r. wynosiła 1143,46 zł, działalność prowadzona była przez 25 dni, a przez 3 dni ubezpieczony chorował. Najniższą podstawę wymiaru oblicza się następująco:
1143,46 : 28 dni = 40,83785714
40,83785714 x 25 dni = 1020,946(428)
Po zaokrągleniu najniższa podstawa wymiaru składki za część miesiąca wynosi 1020,95 zł.
Biorąc pod uwagę możliwość powstawania różnic w wysokości obliczonej za część miesiąca najniższej podstawy wymiaru składek, z powodu uzyskania w wyniku podzielenia liczby z różną ilością cyfr po przecinku, przyjęto, że została ona wykazana w dokumentach rozliczeniowych płatnika prawidłowo, jeżeli  jest niższa nie więcej niż o 5 groszy od podstawy obliczonej według podanej zasady.
Jeżeli natomiast wykazana przez płatnika składek podstawa wymiaru składek za część miesiąca jest niższa o więcej niż 5 groszy od podstawy wymiaru wyliczonej za część miesiąca według podanej wyżej zasady, płatnik powinien złożyć dokumenty korygujące.
źródło: www.zus.pl


——————-

Jesteś jedynym żywicielem rodziny. Współmałżonek i dzieci są na Twoim utrzymaniu. Pamiętaj, ze powinieneś ich zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Polskie prawo przewiduje równy dostęp do służby zdrowia. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku mamy zapewniony dostęp do bezpłatnej opieki medycznej. Ta jest zagwarantowana dla osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nie ma z tym problemu w przypadku osób aktywnych zawodowo, wykonujących pracę na etacie, czy prowadzących własną działalność. Co jednak zrobić, by móc korzystać z bezpłatnej służby zdrowia, gdy dana osoba nie pracuje, bądź jest uczniem lub studentem? Nic trudnego. Wystarczy, że osoba pracująca poinformuje swojego pracodawcę o niepracujących członkach najbliższej rodziny. Ten zaś ma obowiązek zgłoszenia takich osób w ZUS do ubezpieczenia zdrowotnego jako członków rodziny swojego pracownika.
Których członków rodziny można zgłosić swojemu pracodawcy? Poza małżonkiem i dziećmi do 26. roku życia (pod warunkiem kontynuowania nauki) ubezpieczeniem, jako członkowie rodziny, mogą być też objęci tzw. wstępni, czyli matka i ojciec, lub dziadkowie pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym. Należy pamiętać, że ubezpieczenie członków rodziny pracownika jest obowiązkiem pracodawcy. Wcześniej jednak ubezpieczony pracownik musi poinformować pracodawcę o każdym z jego rodziny, kto powinien podlegać ubezpieczeniu, a nie ma do niego żadnego innego tytułu. Wówczas pracodawca w ciągu siedmiu dni zgłasza taką osobę do ZUS. W celu dokonania takiego zgłoszenia płatnik składek, czyli pracodawca składa do Zakładu deklarację ZUS ZCNA. W zależności od tego, ilu pracowników zatrudnia płatnik składek, deklaracje przekazuje w formie elektronicznej bądź papierowej. Z pierwszą sytuacją mamy do czynienia, gdy w firmie pracuje powyżej pięciu osób, z drugą, gdy zatrudnionych jest nie więcej niż pięciu pracowników.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego rodziny pracownika nie wiąże się z koniecznością opłacania wyższej składki. Niezależnie od liczby zgłoszonych do ubezpieczenia członków rodziny wynosi ona 9 proc. podstawy wymiaru.

W innej sytuacji znajdują się studenci powyżej 26 roku życia, którzy z różnych względów nie mogą podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu pracy rodziców. Wówczas obowiązek zgłoszenia ich do ubezpieczenia zdrowotnego ma macierzysta uczelnia. Student musi jednak poinformować o tym władze uczelni.

żródło:www.zus.pl

Permalink do tego artykułu: http://www.jtoffice.pl/aktualnosci-zus/