Biuro Rachunkowe Pruszcz Gdański

Wydrukuj to Strona

Aktualności podatkowe

Strata podatkowa nie będzie podważana po 6 latach

Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę w myśl której, organy podatkowe nie mają prawa do kontrolowania okresu, w który została poniesiona strata, jeśli poniesiona została dalej jak 5 lat temu licząc od końca roku kalendarzowego, nawet jeśli rozliczyliśmy tę stratę w deklaracji z przeciągu ostatnich 5 lat.

Dotychczas, organy kontroli skarbowej pozwalały sobie na omijanie art. 24 O.p i w przypadku rozliczenia straty, uznawały za zasadne kontrolowanie okresu, w którym to ta stara została wykazana, bez względu na okres, w którym ta strata została poniesiona.

Uchwała NSA jest przychylna podatnikom, ponieważ znacząco upraszcza stosowanie prawa podatkowego w kwestii dot. instytucji przedawnienia zobowiązania podatkowego.

 


 

Dopiero od 2016 r. nastąpią zmiany w oskładkowaniu umów cywilnoprawnych

Trwające od dłuższego czasu prace nad zmianami w oskładkowaniu umów cywilnoprawnych zakończyły się uchwaloną w dniu 23 października 2014 r. ustawą, która wprowadza nowe regulacje związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców. Mają jednak one wejść w życie dopiero od 1 stycznia 2016 r.

Zmiana ustawy zakłada m.in., iż osoba wykonująca umowę zlecenia, której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w danym miesiącu będzie niższa od minimalnego wynagrodzenia, spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami z innych tytułów, będzie podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym również z innych tytułów. Zasady tej nie będzie się stosowało, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub z innych tytułów osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę (nowy ust. 2c w art. 9 ustawy o sus).

Jeszcze więc przez ponad rok osoba wykonująca jednocześnie kilka umów zlecenia będzie mogła swobodnie wybrać umowę stanowiącą tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (także tę, z której uzyskiwany przychód podlegający oskładkowaniu będzie najniższy).

 


 

Od stycznia 2015 zmiany w przepisach dotyczących kas fiskalnych

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowego rozporządzenia dotyczącego zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych na lata 2015 – 2016. W porównaniu do obecnych przepisów mniejsza liczba firm będzie mogła skorzystać ze zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących. Nie będą mogli z tych zwolnień skorzystać np.

mechanicy samochodowi,

lekarze,

prawnicy,

fryzjerzy,

kosmetyczki

osoby świadczące usługi gastronomiczne,

usługi rachunkowo-księgowe,

usługi doradztwa podatkowego.

W porównaniu do obecnego rozporządzenia, którego termin obowiązywania upływa z dniem 31 grudnia 2014, z załącznika dotyczącego czynności zwolnionych z ewidencjonowania ma zniknąć pozycja nr 34 mówiąca o możliwości zwolnienia z kasy w przypadku świadczenia usług kiedy to każdorazowo wystawiana transakcja dokumentowana jest fakturą oraz pozycja 43 dotycząca sprzedaży biletów w przewozach rozkładowych.

Dobrą wiadomością jest fakt, że ze zwolnienia skorzysta sprzedaż towarów które podatni zaliczyła w swojej firmie do środków trwałych.

Dotychczasowy limit kwotowy tj. 20 000 zł ma zostać utrzymany również w latach 2015 i 2016

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów  Firma JT Office oferuje również sprzedaż i serwis urządzeń fiskalnych jak również pomoc w załatwieniu wszelkich formalności związanych z uzyskaniem ulgi na zakup kasy fiskalnej.

Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą: www.kasypruszcz.pl


 

 

Możliwość założenia działalności bez wychodzenia z domu za pośrednictwem portalu www.firma.gov.pl.

Wiadomość dawno oczekiwana przez wszytskich, jednak nie jest tak kolorowo jak by sie można było spodziewać. Faktycznie, nie musimy się ruszać z domu aby załatwić sprawy urzędowe związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej, ale tylko i wyłącznie wtedy gdy:
posiadamy kwalifikowany podpis elektroniczny
w ramach prowadzonej działalności nie będziemy płatnikiem VAT czynnym, czyli będziemy wystawiać rachunki, a nie faktury
nasza działalność będzie opodatkowana na zasadach ogólnych

Jeśli nie posiadamy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, konieczna będzie wizyta w ZUS w celu zarejstrowania się do składek jako płatnik. Jeśli chcemy wystawiać faktury, konieczna będzie wizyta w US w celu rejstracji do VAT. Jeśli chcemy podatek liniowy lub jakąkolwiek inną forme opodatkowania jak zasady ogołne, nie obejdzie się bez wizyty w US lub na poczcie nadając list polecony z wyborem formy opodatkownia.

Wnioski nasuwają się same. System powstał, działa prawidłowo, posiada przyjazny i prosty interfejs, ale na tą chwilę wygląda to tak, że znacząco ułatwia on pracę urzędników, a nie samych petentów. Aby móc złożyć wniosek, potrzebujemy kwalifikowany podpis elektroniczny (koszt przeszło 200 PLN, ważność podpisu 12 miesięcy) lub profil zaufany w www.epuap.gov.pl, który nie kosztuje nic, jest bezterminowy, ale wymaga jednorazowej wizyty w US lub innym punkcie (urzędzie) potwierdzającym tożsamość. Profil zaufany nie załatwi nam rejestracji w ZUS, ale i tak warto go utworzyć już dzisiaj na własne, przyszłe potrzeby. Z dnia na dzień lista spraw urzędowym możliwych do załatwienia korzystając z internetu rośnie i zanim się obejrzymy, w urzędach nie będzie kolejek.


———-

Jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę i choć raz zastanawiałeś się nad tym, czy rozpocząć działalność gospodarczą, to powinieneś przemyśleć to jeszcze raz!

Jeśli z umowy o pracę (bez względu na jej wymiar) uzyskujesz minimum 1500 PLN brutto, to oznacza to tyle, że jeśli teraz założysz działalność, to jej kosztem będzie tylko ZUS w wysokości 254,55 PLN miesięcznie. Dużo to czy mało? Niby dużo, bo to składka zdrowotna, więc emerytury z tego nie będzie, ale z drugiej strony, kwota ta w bardzo dużym stopniu obniża co miesięczny podatek, jaki może Ci wyjść z tytułu prowadzonej działalności. Jeśli nie wyjdzie podatek z działalności, rozliczając PIT roczny otrzymasz zwrot podatku zapłaconego z tytułu umowy o pracę w trakcie całego roku. Zastanów się nad działalnością jeszcze raz.


———-

Nawet kilkanaście tysięcy firm otrzymało pismo wzywające do zapłaty kwoty 115 PLN na rzecz Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców. Sprawą zajeła się juz prokuratura.

Pewna firma, o poważnie brzmiącej nazwie, z siedzibą w Warszawie na ulicy Złotej powolując się na ustawę o swobodzie działalności gospodarczej oraz swoją wewnętrzną uchwałe nawołuje odresatów do uregulowania należnośći w kwocie 115 PLN w nieprzekraczalnym terminie 26-08-2011 r.
Nadawca tych wezwań liczy na to, że adresaci (przedsiąbiorcy) nie wgłebiając się zbytnio w treść pisma uregulują płatność sugerując się urzędowo brzmiącym językiem pisma oraz listą ustaw na jakie powołuje się autor wezwania. Wystarczy jedynie, by 10% adresatów przelało pieniądze na konto KRPIP by jego saldo jego konta wzrosło o niemal 200 tyś PLN. Pytanie tylko za co?

Osoba zakładająca firmę powinna być świadoma, że nie na każde pismo powinno się odpowiadać wpłatą pieniędzy – tłumaczy Marlena Hertzke z biura obsługi klienta firmy wzywającej do zapłaty.

Co dostaje się w zamian? Login, hasło i dostęp do wynegocjowanych przez Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców ofert handlowych. Hertzke zapewnia, że nie jest to forma wyłudzenia pieniędzy.

– Zdajemy sobie sprawę, że konstrukcja listu jest kontrowersyjna, lecz to tylko forma zachęty opracowana przez naszych prawników – twierdzi Marlena Hertzke.


———

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym zmieniła zasady obliczania zaliczek na za grudzień oraz IV kwartał roku.

Zaliczkę za grudzień oblicza się według tych samych zasad co zaliczki za inne miesiące. Ta sama zasada dotyczy podatników opłacających zaliczki kwartalnie. Od 2012 roku podatnicy nie będą wpłacali zaliczek za te okresy w takiej samej wysokości co zaliczka za listopad i odpowiednio III kwartał.
Zarówno podatnicy płacący zaliczkę miesięczna za grudzień jak i rozliczający zaliczkę za IV kwartał 2012 wpłacają je w terminie do 21 stycznia 2013 r. (20 stycznia 2013 przypada w niedzielę).
Podatnik nie będzie musiał wpłacać zaliczki w tych terminach jeżeli przed 21 stycznia 2013 r. złoży zeznanie roczne za 2012 rok.
Przed nowelizacją ustawy zaliczka za grudzień oraz IV kwartał w wysokości zaliczki należnej obliczonej jak w listopadzie lub III kwartale była płacona do 20 grudnia. W konsekwencji należało wpłacić podwójnie obliczony podatek.


———

Dlaczego warto złożyć zeznanie drogą elektroniczną? 


Dostępność usług przez Internet jest dziś standardem. Już po raz czwarty mamy możliwość złożenia zeznania podatkowego przez Internet.

Pozwala to nie tylko ograniczyć formalności do minimum. Ta forma rozliczenia gwarantuje oszczędność czasu oraz kosztów związanych z opłatami pocztowymi, czy z dotarciem do urzędu skarbowego. Wszystko za pomocą jednego narzędzia – komputera z dostępem do Internetu.
Do wysłania najpopularniejszych formularzy nie jest też potrzebny kwalifikowany podpis elektroniczny, bez niego złożymy PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A oraz PIT-19A za 2011 r. i wniosek PIT-16 w 2012 r.

Możliwe jest też złożenie zeznania podatkowego wspólnie z małżonkiem bez dodatkowych formalności jakimi w przeszłości był wymóg składania pełnomocnictwa. Również w formie elektronicznej można złożyć korektę deklaracji czy zeznania.

System stworzony został w taki sposób, by podatnik mógł z niego korzystać praktycznie bez żadnego wysiłku. Jest intuicyjny, przyjazny dla użytkownika, prowadzi przez kolejne kroki wymagane przy wypełnianiu, a potem wysłaniu deklaracji. Zaletą systemu jest przejrzystość oraz to, że ma wiele przydatnych rozwiązań technicznych, m.in. rozwijane listy pól, obowiązkowe pola są oznaczone ramką i dodatkowo opisane. Ponadto program na bieżąco sprawdza poprawność wprowadzanych danych. Bezpieczeństwo przesyłanych danych zagwarantowane jest dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub co najprostsze i bezkosztowe kwotą przychodu wykazaną w poprzednim zeznaniu rocznym).W ten sposób wyeliminowana zostaje możliwość podszycia się pod podatnika.

Nie ma też powodu martwić się, czy złożony w ten sposób formularz dotarł do urzędu – program wydaje potwierdzenie w sytuacji poprawnego przebiegu całej operacji albo wyświetli odpowiedni komunikat. Złożone poprawnie zeznanie pozwala na wygenerowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). To potwierdzenie traktowane jest na równi z dowodem nadania listu poleconego czy złożeniem zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

źródło: www.e-deklaracje.gov.pl———-

Formularze interaktywne dla dokumentów składanych drogą elektroniczną – PIT

Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego.
Wyróżnione * formularze interaktywne można również złożyć bez wykorzystywania podpisu kwalifikowanego (dane autoryzujące).
Uwaga! Deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym ePUAP i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

 

L.p. Opis formularza Wzory formularzy obowiązujące w poszczególnych latach podatkowych
2015 2014 2013 2012 2011 2010
1 Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania IFT-1(11)*
INSTRUKCJA
IFT-1(9)
INSTRUKCJA


IFT-1(10)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
INSTRUKCJA

IFT-1(9) IFT-1(8) IFT-1(7)
2 Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania IFT-1R(11)*
INSTRUKCJA
IFT-1R(9)
INSTRUKCJA


IFT-1R(10)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
INSTRUKCJA

IFT-1R(9) IFT-1R(8) IFT-1R(7)
3 Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy IFT-3(7)*
INSTRUKCJA
IFT-3(6)
INSTRUKCJA
IFT-3(4)
dotyczy formularzy składanych do 12.02.2012


IFT-3(5)
dotyczy formularzy składanych od 13.02.2012 do 30.03.2012


IFT-3(6)
dotyczy formularzy składanych od 31.03.2012

IFT-3(4) IFT-3(4)
4 Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy IFT-3R(7)*
INSTRUKCJA
IFT-3R(6)
INSTRUKCJA
IFT-3R(4)
dotyczy formularzy składanych do 12.02.2012


IFT-3R(5)
dotyczy formularzy składanych od 13.02.2012 do 30.03.2012


IFT-3R(6)
dotyczy formularzy składanych od 31.03.2012

IFT-3R(4) IFT-3R(4)
5 Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich PIT-R(17)
INSTRUKCJA
PIT-R(15)
INSTRUKCJA


PIT-R(16)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
INSTRUKCJA

PIT-R(15) PIT-R(15) PIT-R(13)
6 Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R(5)*
INSTRUKCJA
PIT-4R(3)
INSTRUKCJA


PIT-4R(4)
dotyczy formularzy składanych od 21.11.2013
INSTRUKCJA

PIT-4R(3) PIT-4R(3) PIT-4R(3)
7 Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej PIT-6(11)
INSTRUKCJA
PIT-6(9)
INSTRUKCJA


PIT-6(10)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
INSTRUKCJA

PIT-6(9) PIT-6(8) PIT-6(8)
8 Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej PIT-6L(11)
INSTRUKCJA
PIT-6L(9)
INSTRUKCJA


PIT-6L(10)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
INSTRUKCJA

PIT-6L(9) PIT-6L(8) PIT-6L(8)
9 Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR(5)*
INSTRUKCJA
PIT-8AR(4)*
INSTRUKCJA
PIT-8AR(2)
INSTRUKCJA


PIT-8AR(3)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
INSTRUKCJA

PIT-8AR(2) PIT-8AR(1) PIT-8AR(1)
10 Informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C(7)*
INSTRUKCJA
PIT-8C(5)
INSTRUKCJA


PIT-8C(6)
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2013
INSTRUKCJA

PIT-8C(5) PIT-8C(5) PIT-8C(3)
11 Informacja o wysokości wypłaconego stypendium PIT-8S(3) PIT-8S(3)
12 Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11(22)*
INSTRUKCJA
PIT-11(21)*
INSTRUKCJA
PIT-11(19)
INSTRUKCJA


PIT-11(20)
dotyczy formularzy składanych od 26.10.2013
INSTRUKCJA

PIT-11(19) PIT-11(19) PIT-11(17)
13 Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot nie będący następcą prawnym zakładu pracy PIT-11K(21)
INSTRUKCJA
PIT-11K(19)
INSTRUKCJA


PIT-11K(20)
dotyczy formularzy składanych od 26.10.2013
INSTRUKCJA

PIT-11K(19) PIT-11K(19) PIT-11K(17)
14 Informacja o: -wysokości wycofanego ze spółdzielni wkładu budowlanego lub mieszkaniowego – wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej PIT-14(7)
INSTRUKCJA
PIT-14(6)
INSTRUKCJA


PIT-14(7)
dotyczy formularzy składanych od 07.12.2013
INSTRUKCJA

PIT-14(6) PIT-14(6) PIT-14(5)
15 Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej PIT-16(13)*
INSTRUKCJA
PIT-16(12)*
INSTRUKCJA
PIT-16(10)*
INSTRUKCJA
PIT-16(10)* PIT-16(9)* PIT-16(9)*
16 Informacje o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej PIT-16Z(13)*
INSTRUKCJA
PIT-16Z(12)*
INSTRUKCJA
PIT-16Z(10)*
INSTRUKCJA
PIT-16Z(10)* PIT-16Z(9)* PIT-16Z(9)*
17 Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego PIT-16A(8)*
INSTRUKCJA
PIT-16A(7)*
INSTRUKCJA
PIT-16A(6)* PIT-16A(6)* PIT-16A(5)*
18 Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego PIT-19A(7)*
INSTRUKCJA
PIT-19A(6)*
INSTRUKCJA
PIT-19A(5)* PIT-19A(5)* PIT-19A(4)*
19 Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym PIT-23(6)
INSTRUKCJA
PIT-23(6) PIT-23(5) PIT-23(5)
20 Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok PIT-28(18)*
INSTRUKCJA
PIT-28(17)*
INSTRUKCJA
PIT-28(16)* PIT-28(16)* PIT-28(15)*
21 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-36(20)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-36(19)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-36(18)*
BROSZURA
PIT-36(17)*
BROSZURA
PIT-36(16)*
BROSZURA
22 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-36L(10)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-36L(9)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-36L(8)*
BROSZURA
PIT-36L(7)*
BROSZURA
PIT-36L(6)*
BROSZURA
23 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-37(20)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-37(19)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-37(18)*
BROSZURA
PIT-37(17)*
BROSZURA
PIT-37(16)*
BROSZURA
24 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-38(10)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-38(9)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-38(8)*
BROSZURA
PIT-38(7)*
BROSZURA
PIT-38(6)*
BROSZURA
25 Zeznanie o wysokości osiągnietego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-39(6)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-39(5)*
BROSZURA
INSTRUKCJA
PIT-39(4)*
BROSZURA
PIT-39(3)*
BROSZURA
PIT-39(2)*
BROSZURA
26 Roczne obliczenie podatku przez płatnika na wniosek podatnika PIT-40(20)*
INSTRUKCJA
PIT-40(19)
INSTRUKCJA
PIT-40(17) PIT-40(17) PIT-40(16)

 

———-

Urząd Skarbowy Pruszcz Gdański

Godziny przyjmowania interesantów:
w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki – od godz. 8.00 do godz. 15.00;
w środy – od godz. 8.00 do godz. 18.00;
 
Punkt obsługi kasowej prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim
na terenie tut. Urzędu jest czynny:
w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki – od godz. 8.00 do godz. 14.45;
w środy – od godz. 8.00 do godz. 16.45;

Permalink do tego artykułu: http://www.jtoffice.pl/aktualnosci-podatkowe/